Project Ossenstroom 1

Op dit moment werken we aan ons eerste project om duurzaam energie op te wekken. Energie voor en door Eexter ossen. Bestaat er dan een betere naam dan Ossenstroom 1? Op het dak van een van de schuren van Tienkamp aan de Stationsstraat willen we ongeveer 130 zonnepanelen plaatsen. Hiermee voorzien we 15 huishoudens van stroom!

Kan ik meedoen aan dit duurzame project?

Jazeker! Ossenkracht vindt het heel belangrijk dat iedereen op zijn/ haar manier duurzamer kan leven. Daarom kan iedereen die interesse heeft deelnemen aan dit gezamenlijke project. Ook als je thuis al zonnepanelen op het dak hebt liggen. Je moet wel wonen in of om Eext en een postcode hebben met 9463 of een aangrenzende postcode (9466, 9467, 9468, 9461, 9464, 9465, 9449) omdat we gebruik maken van de SCE-regeling.

Daarnaast bieden we speciaal voor de geïnteresseerden met een kleinere beurs de mogelijkheid om deel te nemen zonder zelf geld in te hoeven leggen.
Lees hieronder verder of klik hier om je interesse kenbaar te maken!

Hoe werkt dat dan met die zonnepanelen?
De coöperatie koopt de zonnepanelen en laat deze op het dak van Tienkamp leggen. We spreken met Tienkamp duidelijk af dat de zonnepanelen van de coöperatie zijn. Ook als ooit het eigendom van het dak overgaat op iemand anders.
Als de zonnepanelen eenmaal op het dak liggen, verkoopt de coöperatie 16 jaar lang de opgewekte zonnestroom aan een energieleverancier. Deze periode is precies gelijk aan de looptijd van de Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE). De SCE zorgt ervoor dat we zeker zijn van een bepaalde energieprijs. Wel zo handig in een tijd dat de prijzen alle kanten op gaan.
Na de looptijd van 16 jaar werken de zonnepanelen nog voldoende. Met Tienkamp is afgesproken dat hij dan eigenaar wordt van de zonnepanelen. In ruil daarvoor mogen we gratis gebruik maken van zijn dak. Voor ieder een win – win situatie!

Dat klinkt interessant, maar wat levert dat voor mij op?
Om de zonnepanelen te kunnen kopen, heeft de coöperatie Ossenstroom geld nodig. Dit geld wordt door de leden aan de coöperatie uitgeleend. Over deze lening wordt een jaarlijkse rente en aflossing betaald. De rente die jij krijgt ligt tussen de 4 en 5%. Het exacte rentepercentage krijg je te horen op het moment dat bekend is wat de zonnepanelen gaan kosten. Je kunt dan uiteraard je deelname nog annuleren.

Als je het wat minder breed hebt, bieden we de mogelijkheid dat de coöperatie jouw deel van de inleg leent bij het Drents Energiefonds. De lening komt hierbij op naam van de coöperatie en dus niet op jouw eigen naam. Het Drents energiefonds vraagt op dit moment een rente van minder dan 3%. Dit halen we af van de vergoeding die we jou betalen. Dan blijft er dus nog 1 tot 2% jaarlijkse rente over voor jou!

Al die percentages klinken wat ingewikkeld, heb je een simpel voorbeeld?
Natuurlijk! We verwachten dat één zonnepaneel ongeveer € 350 zal gaan kosten. Dat kan natuurlijk wat meer of minder worden. Als je dan mee wilt doen voor 6 zonnepanelen, ga je € 2.100 uitlenen aan de coöperatie. Over deze lening krijg je dan jaarlijks tussen de € 84 en € 105 aan rente. Bovenop de jaarlijkse aflossing. Want je wilt je geld natuurlijk wel terugzien op je bankrekening.

In het geval je zelf geen geld kunt inleggen, ontvang je in het voorbeeld van 6 panelen tussen de € 21 en € 42 op je bankrekening.

Wat gebeurt er als de coöperatie geld overhoudt?
We hopen natuurlijk dat dit gaat gebeuren. Dan kunnen we jou en de andere deelnemers blij maken met een hogere opbrengst. De energiemarkt is de afgelopen jaren best bijzonder geweest. Daarom zijn we terughoudend met het uitbetalen van de winst. We zullen heel bewust afwegen wanneer het moment geschikt is om de winst uit te keren. De kans daarop is richting het eind van de looptijd van 16 jaar het grootst.

Veel positieve informatie, maar welke risico’s zitten vast aan dit project?
Dat is een belangrijke vraag. Je investeert geld, dat geïnvesteerde geld kan natuurlijk ook minder waard worden. De belangrijkste risico’s zoals brand, diefstal of vernieling gaan we verzekeren. Naast zulke grote en ingrijpende gebeurtenissen kan het gebeuren dat de energieprijzen heel laag worden. Of de kosten voor onderhoud en de netaansluiting heel hoog. Om deze risico’s te beperken zijn we voorzichtig geweest bij het maken van onze rekensommetjes. Mocht dat helaas toch niet genoeg blijken, dan zullen we in het ergste geval de rente en/ of aflossingop de lening (tijdelijk) moeten verlagen.
Goed om te weten dat je buiten het toezicht van de AFM belegd.

Een hele praktische vraag, waar is het dak gelegen in Eext?
Hieronder zie je een plaatje vanuit de lucht. Op dit plaatje is ingetekend welk deel van het dak benut kan worden voor zonnepanelen.

Ik kan niet wachten, wanneer liggen de zonnepanelen op het dak van Tienkamp?
We zijn al een tijdje met dit project bezig. Maar het begint nu allemaal concreet te worden. De dakconstructie is gecheckt. De aanvraag voor de SCE-subsidie is de deur al uit. En de aanvraag om het elektriciteitsnet in Eext te verzwaren ook. Helaas duurt het verzwaren van het net ongeveer een jaar. Dus rond april 2025 zouden we de zonnepanelen op het dak kunnen laten leggen. In dit jaar gaat de coöperatie actief op zoek naar deelnemers aan dit project.


Ben je geïnteresseerd geraakt?

Vul dan onderstaand formulier in om je interesse in het project Ossenstroom kenbaar te maken. Het is nu alleen bedoeld om een indruk van het mogelijke aantal deelnemers te krijgen. Aan het formulier en de genoemde bedragen zijn geen rechten te ontlenen. Wel nemen contact met je op als we een stap verder zijn.

Intentieformulier project Ossenstroom 1

    Ik doe mee*

    JaMogelijk